Shopping Cart

Gratis verzenden (Nederland) vanaf 30 Euro

KN95 / FFP2 / Wegwerp Mondkapjes op voorraad

Privacy

Privacyverklaring en verwerking van persoonsgegevens

Hygiene24, gevestigd aan de Damzigt 30, 3454 PS te De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.hygiene24.nl
Hygiëne 24 – Beschermingsproducten & Mondkapjes
Damzigt 30
3454 PS, De meern
info@hygiene24.nl
Roeland Vreugdenhil is de Functionaris Gegevensbescherming van Hygiëne 24. Hij is te bereiken via
info@hygiene24.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hygiëne 24 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze 
website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites
heen (bijvoorbeeld omdat dit 
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hygiëne 24 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Hygiëne 24 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• Hygiëne 24 volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
• Hygiëne 24 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of een voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hygiene24.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming
Hygiëne 24 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hygiëne 24) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens  wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.


Delen van persoonsgegevens met derden
Hygiëne 24 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hygiëne 24 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hygiëne 24 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hygiene24.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hygiëne 24 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hygiëne 24 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hygiene24.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hygiëne 24 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hygiëne 24 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Hieronder een overzicht:

Google Analytics

_utma
Hoe vaak iemand de site bezoekt

_utmc
Hoe lang iemand de site bezoekt sessie

_utmt
Welke acties iemand uitvoert

_utmv
Indelen van de bezoekers

_utmz
Hoe iemand op de site is gekomen

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al 
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

In de inhoud van onze pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Dit wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan 
Hygiëne 24 niet altijd op de hoogte is. Komt u op onze website onvoorziene cookies tegen die u niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@hygiene24.nl. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookies is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact
op met info@hygiene24.nl.

Lees hier een uitgebreide privacy verklaring

Gratis Verzenden

Vanaf 30 Euro

14 Dagen Retourneren

Geld terug garantie

Kwaliteit Hygiëne Artikelen

Hoge kwaliteit

Veilig & Vertrouwd Betalen

iDeal / MasterCard / Visa / Maestro